Prowadzimy prace w zakresie projektowania konstrukcji:

► projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze branży konstrukcyjnej;

► projekty  konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych i murowanych;

► budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, użyteczności publicznej;

obiekty handlowe, przemysłowe i magazynowe;

► hale: stalowe, żelbetowe oraz z elementów prefabrykowanych;

► konstrukcje inżynierskie: ściany oporowe, fundamenty pod urządzenia techniczne, budowle podziemne, pomosty technologiczne;

► adaptacje gotowych projektów;

 

Oferujemy kierowanie budową, nadzór inwestorski obiektów:

► budownictwo jednorodzinne;

niewielkie budynki i obiekty inżynierskie;

 

Przeprowadzamy przeglądy okresowe obiektów budowlanych.

Wykonujemy oceny stanu technicznego budynków istniejących oraz projekty naprawcze.

Przeprowadzamy weryfikację projektową.

Doradztwo w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych.

Wykonujemy również inwentaryzację obiektów w ramach prac projektowych.

 

Oferujemy profesjonalne i terminowe wykonanie Naszych usług.

 

    ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.